Fundacja 

Fundacja Artystyczna „Pegaz”

I. MISJA

Fundacja powołana jest do prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie szeroko pojętej kultury, sztuki i edukacji.
Misją fundacji jest wyłanianie i wspieranie utalentowanej młodzieży, nagradzanie za ciężką i twórczą pracę, pomoc w realizacji planów, pomysłów i projektów związanych z kulturą i sztuką, „uskrzydlanie” zdolnych, ambitnych i pracowitych. Każdy człowiek jest obdarzony jakimś talentem. Niektórzy dostrzegają go wcześniej, inni później.
Szczególnie młody człowiek, jeśli ma świadomość swoich możliwości i zdolności, idzie do przodu, rozwija się, jest przykładem dla rówieśników tego, że można kreatywnie spędzać wolny czas – z pożytkiem dla siebie, rodziny, przyjaciół i społeczeństwa. Dużą rolę w odkrywaniu u dziecka talentu odgrywają dorośli – rodzice i nauczyciele. To oni wychowują ku kulturze, nauce i sztuce. Fundacja pragnie pomagać rodzicom poprzez nauczanie i wychowywanie ich dzieci w duchu platońskiej triady – Prawdy, Dobra i Piękna, która prowadzi do odkrycia piękna w człowieku oraz w otaczającym go świecie, poprzez pielęgnowanie talentów i wrażliwości artystycznej.

II. CELE FUNDACJI

1. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie
2. Wspieranie i animowanie inicjatyw kulturalnych, artystycznych, społecznych i edukacyjnych.
3. Popularyzacja, upowszechnianie kultury i sztuki
4. Wspieranie i promowanie utalentowanej młodzieży
5. Promocja nowoczesnych technik artystycznych i nowych technologii służących artyście
6. Popularyzacja historii sztuki
7. Działalność na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych
8. Stworzenie możliwości prezentacji twórczości artystów
9. Promowanie polskiej sztuki oraz jej twórców w Polsce i za granicą, zwłaszcza w krajach Unii Europejskiej
10. Rozwijanie i promowanie idei edukacji twórczej oraz twórczości
11. Przygotowanie uczniów szkół średnich do egzaminów na wyższe szkoły artystyczne
12. Działania na rzecz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
13. Promocja turystyki i krajoznawstwa
14. Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
15. Wspieranie wolontariatu, działalność charytatywna i dobroczynność
16. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
17. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
18. Ekologia, ochrona środowiska i zwierząt
19. Działalność na rzecz osób starszych i w wieku emerytalnym
20. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.