Ostatnia Wieczerza XXI

Opactwo Benedyktynów w Tyńcu

Neowitraż pt. „OSTATNIA WIECZERZA XXI”

„Ostatnia Wieczerza” to jeden z najbardziej znanych motywów teologiczno-ikonograficznych przedstawiający wieczerzę paschalną Jezusa z Apostołami na podstawie tekstów Ewangelii.
Od czasów renesansowej wizji Leonarda da Vinci trudno jest nam sobie wyobrazić inny układ kompozycji, niż ten z długim stołem, za blatem którego siedzą bohaterowie eucharystycznej sceny o wyjątkowym, doktrynalnym znaczeniu.
Wciąż nie jest łatwo oderwać się artystom, ani widzom, od tego tak bardzo zakorzenionego w pamięci fresku.
Artysta plastyk i teolog Piotr Franciszek Barszczowski podjął próbę rezygnacji z silnego wzoru na rzecz nowatorskiego rozwiązania w warstwie plastyczno-teologicznej przedstawiając nowy układ kompozycji a także osadzając biblijną historię w XXI wieku.
Na potrzeby powstania obrazu w formie grafiki-neowitrażu 30 marca 2019 r. odbył się casting, w wyniku którego zostało wyłonionych 26 statystów uczestniczących 18 kwietnia 2019 r. (Wielki Czwartek) w sesji fotograficznej w Gemini Park.
Praca nad kolażem złożonym z ponad 2 tysięcy makro i mikrofotografii chleba i wina trwała prawie rok.
Prezentacja neowitrażu miała nastąpić w Wielki Czwartek 9 kwietnia 2020 r. w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu.

 

Z powodu pandemii prezentacja została odroczona. 
Serdecznie dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym
w ten artystyczny projekt  i bardzo proszę o wsparcie przy pracach przygotowawczych do prezentacji w Wielki Czwartek 1 kwietnia 2021 r. w Tynieckim Opactwie