O fundacji

Fundacja Artystyczna „Pegaz”

MISJA
Fundacja powołana jest do prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie szeroko pojętej kultury, sztuki i edukacji.

Misją fundacji jest wyłanianie i wspieranie utalentowanej młodzieży, nagradzanie za ciężką i twórczą pracę, pomoc w realizacji planów, pomysłów i projektów związanych z kulturą i sztuką, „uskrzydlanie” zdolnych, ambitnych i pracowitych. Każdy człowiek jest obdarzony jakimś talentem. Niektórzy dostrzegają go wcześniej, inni później. Szczególnie młody człowiek, jeśli ma świadomość swoich możliwości i zdolności, idzie do przodu, rozwija się, jest przykładem dla rówieśników tego, że można kreatywnie spędzać wolny czas – z pożytkiem dla siebie, rodziny, przyjaciół i społeczeństwa. Dużą rolę w odkrywaniu u dziecka talentu odgrywają dorośli – rodzice i nauczyciele. To oni wychowują ku kulturze, nauce i sztuce. Fundacja pragnie pomagać rodzicom poprzez nauczanie i wychowywanie ich dzieci w duchu platońskiej triady – Prawdy, Dobra i Piękna, która prowadzi do odkrycia piękna w człowieku oraz w otaczającym go świecie, poprzez pielęgnowanie talentów i wrażliwości artystycznej.

Fundacja Artystyczna „Pegaz”

Cele fundacji

01

Nauka, edukacja, oświata i wychowanie

02

Wspieranie i animowanie inicjatyw kulturalnych, artystycznych, społecznych i edukacyjnych

03

Popularyzacja, upowszechnianie kultury i sztuki

04

Wspieranie i promowanie utalentowanej młodzieży

05

Promocja nowoczesnych technik artystycznych i nowych technologii służących artyście

06

Popularyzacja historii sztuki

07

Działalność na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych

08

Stworzenie możliwości prezentacji twórczości artystów

09

Promowanie polskiej sztuki oraz jej twórców w Polsce i za granicą, zwłaszcza w krajach Unii Europejskiej

10

Rozwijanie i promowanie idei edukacji twórczej oraz twórczości

11

Przygotowanie uczniów szkół średnich do egzaminów na wyższe szkoły artystyczne

12

Działania na rzecz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

13

Promocja turystyki i krajoznawstwa

14

Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

15

Wspieranie wolontariatu, działalność charytatywna i dobroczynność

16

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

17

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

18

Ekologia, ochrona środowiska i zwierząt

19

Działalność na rzecz osób starszych i w wieku emerytalnym

20

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych