dr sztuki

Piotr Franciszek Barszczowski

(pseudonim art. ADAM PERUN)

BIOGRAFIA
Urodził się w 1972 r. w Tarnowie. Jest absolwentem dwóch krakowskich uczelni: Akademii Sztuk Pięknych oraz Uniwersytetu Papieskiego. Specjalizował się w dziedzinie komunikacji wizualnej oraz w dziedzinie historii sztuki sakralnej. Jako artysta-plastyk, projektant grafiki użytkowej, jest autorem identyfikacji wizualnych ponad 500 firm – jest również biegłym sądowym w tej dziedzinie.
Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków oraz do Związku Polskich Artystów Fotografików. Jest twórcą „NEOWITRAŻU” – charakterystycznego foto-kolażu komponowanego fragmentami makrofotografii.

Biografia

Działalność

W 1995 r. założył w Tarnowie Pracownię Plastyczną i Galerię „SYMBOL”;
w 2008 r. z jego inicjatywy powstała grupa artystyczna „NEOSECESJA”.
Wykładowca projektowania komunikacji wizualnej
w Katedrze Wzornictwa Wydziału Sztuki PWSZ w Tarnowie.

Od roku 2018 pełni funkcję prezesa Fundacji Artystycznej PEGAZ
oraz konsultora przy Komisji ds. Ewangelizacji V Synodu Diecezji Tarnowskiej.