Twórczość

Neowitraż

Co to jest NEOWITRAŻ?
Otaczający mnie świat przedstawiam jako siatkę przenikających się nawzajem kształtów – jakby szachownicę czarnych i białych pól. Te białe wypełniam fragmentami fotografii. Często korzystam z makrofotografii przeróżnych przedmiotów i ich powierzchni. Tworzę banki zdjęć według dominującego w nich koloru. Układam dzięki temu paletę barw – „farb”, którymi następnie „maluję” obrazy. Przenikanie się kształtów – rzeczy z rzeczami, osób z osobami, jak również osób z rzeczami – to symbol współistnienia, zależności i niewidzialnej komunikacji między nimi. Kompozycja, opowiadający historię ornament, wypełniająca go faktura i kolor zdjęcia, nasycenie, którego współtwórcą jest odgrywająca ważną rolę czerń oraz najważniejsze – światło magicznie ożywiające to, co pomiędzy czernią – to wszystko składa się na efekt optyczny, który nazwałem NEOWITRAŻEM.